โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมหนูน้อยคุณธรรมในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยให้นักเรียนร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันดังกล่าวมีพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป

โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์เปิดเรียนภาคเรียนที่2/2563ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 การแต่งกายให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนครับ

โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ในวันนั้นมีกิจกรรมเกมส์และฐานความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การแต่งกายนักเรียนใส่ชุดพละของทางโรงเรียน