วิธีป้องกันโควิด 19

 ปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปากปิด

          จมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อ ไอหรือจามเก็บตัวอยู่บ้านเมื่อไม่สบายหากมีไข้ ไอและหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์    ติดต่อล่วงหน้าปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่หลีกเลี่ยงการไปสถานพยาบาลเพื่อให้บุคลากรในระบบ สาธารณสุขปฏิบัติงานได้  อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปกป้องคุณ รวมถึงคนอื่นๆ

unnamed 1