การป้องกันตัวเองจาก COVID-19 ในสถานศึกษา

1. การตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษา
2. การจัดการในโรงอาหาร 
3. การจัดระเบียบในห้องเรียน
4. การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา
 

unnamed

 
ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ศธ.360 องศา