โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ในวันนั้นมีกิจกรรมเกมส์และฐานความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การแต่งกายนักเรียนใส่ชุดพละของทางโรงเรียน

วิท63