โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์  จัดพิธีถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  12 สิงหาคม ของทุกปี

 ศ.ดร.นายแพทย์กระแส   ชนะวงศ์ 

ผู้รับใบอนุญาตแวะทักทายเด็กๆนักเรียนระดับชั้นอนุบาลก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจ

กลุ่มพี่ตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนได้ชี้แจงนโยบายของตนเองให้กับน้องๆได้พิจารณาก่อนวันเลือกตั้ง