โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์  จัดพิธีถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  12 สิงหาคม ของทุกปี