กลุ่มพี่ตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนได้ชี้แจงนโยบายของตนเองให้กับน้องๆได้พิจารณาก่อนวันเลือกตั้ง